Tervetuloa tutustumaan pidettyihin ja tehokkaisiin hoitoihin.

040-5041614Ajanvaraus

Hieronnat

Hieronta sisältää alkuhaastattelun ja alkututkimukset ongelmien selvittämiseksi, jolloin kohdistetaan tehokas hieronta ongelma-alueelle. Tarvittaessa käytetään kylmää, lämpöä, sähköa tai valoklusteria kipujen lievitykseen esihoitona. Hieronta kohdistetaan tehokkaasti ongelmakohtiin, jolloin saadaan jännitykset poistumaan lihaksista ja lopputulokseksi tulee erinomaisen rentoutunut olotila.

Hieronta

Hieronnan fysiologiset vaikutukset

Vaikutus ihoon Hieronnan mekaaninen vaikutus ihon ylimpiin kerroksiin aiheuttaa hiki- ja talirauhasten laskutiehyeiden suuaukkojen avautumista. Tämä yhdessä lisääntyneen paikallisen verenkierron kanssa lisää hien ja talin eritystä jonkin verran. Hieronnalla on mekaanisia vaikutuksia myös ihon eräisiin soluihin. Jo melko kevyt ihon mekaaninen puristelu aiheuttaa solujen vaikuttavien aineiden vapautumista ympäristöönsä. Näillä aineilla (histamiini, serotoniini ym.) on paikallinen verisuonia laajentava vaikutus. Hieronnalla voi parantaa arpikudoksen muovautumista ja estää arven kiinnittymisä ihon alaisiin kudoksiin. Hieronnan vaikutuksesta iho irtautuu alustasta ja arvet tulevat pehmeämmiksi ja vaaleammaksi normalisoituneen verenkierron takia. Usein arvet näyttävät heikentyneen verenkierron takia sinertäviltä.

Vaikutus kipuunHieronnan kipua poistava vaikutus on yhtä monimutkaisesti selitettävissä kuin akupunktiossakin. Ns. porttikontrolliteoria on eräs akupunktion käyttämistä teorioista ja sopii käytettäväksi myös hieronnassa. Porttikontrolliteorian mukaan kipuimpulssit estetään aikaansaamalla tuntoimpulsseja, jotka kulkevat paksuissa ja nopeissa hermosäikeissä. Hieronnan kipua poistava vaikutus voidaan osoittaa yksinkertaisella neulakokeella. Selkään pistetään neulalla, joka tuottaa kipua. Hieronnan jälkeen koe uusitaan ja kipu tuntuu lievemmältä. Akupunktion kivunpoistoa koskevissa tutkimuksissa on selvitelty paljon endorfiinien, enkefaliinien ja ym. kivun välitykseen ja kokemiseen liittyvien aineiden toimintaa. Näiden samojen aineiden voidaan katsoa liittyvän myös hieronnan kipua poistaviin vaikutuksiin.

Vaikutus verenkiertoonValtimoiden toimintaan hieronnalla on epäsuora vaikutus. Valtimoissa veri virtaa sydämestä hiussuoniin päin. Laskimoiden suhteen asia on yksinkertaisempi. Laskimot muistuttavat pehmeitä nesteen täyttämiä putkia. Jos niitä painellaan ulkopuolisella voimalla, niin niissä oleva veri liikkuu sivelyn suuntaan edellyttäen, ettei läpät estä kulkua johonkin tiettyyn suuntaan. Laskimoiden läppäsysteemi mahdollistaa veren virtauksen periaatteessa vain yhteen suuntaan. Laskimoiden sisällä olevaa verta siis voidaan hieronnalla vauhdittaa kohti sydäntä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että hierotun kohdan verenkierto lisääntyy joksikin aikaa. Selitys on, että hieronta vapauttaa kudoksista histamiinia ja siten aukaisee sulkeutuneita hiussuonia kudoksessa, erityisesti lihaksessa.

Hieronnan ansiosta tapahtuu paikallisen verenkierron suhteen seuraavaa:Sopivan kevyt hieronta rentouttaa verisuonten sileää lihasta, josta seuraa hiussuonten laajeneminen, verenkierto lisääntyy ja syntyy paikallinen verentungos.

Voimakas hieronta ärsyttää verisuonten supistajahermoja, hiussuonet supistuvat ja verenkierron nopeus pienenee, joka johtaa paikallisen kudoksen verenkierron pienenemiseen.

Liian voimakas hieronta aiheuttaa paikallista turvotusta ja estää jonkin verran lymfakiertoa. Turvotus on kuitenkin ohimenevä. Histamiinin vapautuminen lisää verisuonen seinämän läpäisevyyttä alueella ja siten saa aikaiseksi turvotuksen. Tämän takia hieronta ei saa olla liian voimakastakaan.

Sopivissa olosuhteissa hieronnalla voidaan saada samanlainen paikallisen verenkierron lisääntyminen kuin esim. harjoituksella saadaan. Siksi hieronta nopeuttaa lihaksen palautumista harjoittelun jälkeen.

Vaikutus imunesteeseenUseat ihmis- ja eläintutkimukset ovat osoittaneet, että hieronta nopeuttaa suuresti lymfan kulkua. Jos hierottava raaja nostetaan kohoasentoon, lymfan kulku nopeutuu. Halvaantuneissa kehon kohdissa, erityisesti raajoissa, kertyy kudoksiin kudosnestettä ja lymfaa. Tutkimuksissa, joissa on vertailtu erilaisia hoitoja turvotuksen vähentämiseksi, on hieronta osoittautunut tehokkaaksi hoidoksi. On kehitetty myös erityinen pelkästään lymfasuoniin keskittyvä hierontamenetelmä eli lymfahieronta.

Vaikutus hermoihinIhmisen kehon hermoihin on hieronnalla huomattavia vaikutuksia. Kireät lihakset saavat hermon verenkierron heikkenemään vastapaineen takia. Tällöin hermon aineenvaihdunta heikkenee ja saa aikaiseksi puutumista kyseisen hermon alueella. Kehossa on useita kohtia, jossa lihas voi puristaa hermoa. Esim. piriformis-lihas voi painaa iscias-hermoa ja aiheuttaa tuntopuutoksia jalassa. Hieronnan rauhoittava vaikutus on yleisesti tunnettu asia. Parasympaattisen hermoston toiminta nousee ja vastaavasti sympaattinen hermosto rauhoittuu. Tässä toiminnassa kehon hyvän olon hormooneilla on oma mekanisminsa vapauttamassa esim. endorfiineja.

Vaikutus lihaskudokseenHieronnalla tiedetään olevan suuri joukko lihaskudokseen kohdistuvia edullisia vaikutuksia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hieronta ei lisää lihasvoimaa, mutta hieronnalla on kuitenkin epäsuora merkitys lihasvoiman lisäämisessä. Työ ja harjoitukset saattavat aiheuttaa lihaksen kiristymistä ja kovettumista. Siksi jumissa oleva lihas ei ota harjoitusta toivotulla tavalla vastaan. Hieronnalla on todettu voitavan aikaansaada lihaksen rentoutumista. Trigger-pisteiden käsittely on hyvä esimerkki siitä, kuinka hieronnalla saadaan laukaistua lihasjännitystä. Tämä on erittäin tärkeä seikka hoidettaessa tiettyjä työperäisiä ja urheilun aiheuttamia rasituksia.

Hieronnan psykologiset vaikutuksetHieronta koetaan usein miellyttävänä ja rentouttavana hoitona. Vain hyvin harvat ihmiset eivät pidä hieronnasta. Tällöinkin kysymyksessä on lähinnä hoitajan taitamattomuus tai hoidettavan ennakkoluulo/asenne hierontaa kohtaan.

Hieronnan aikana potilas saa hoitajan jakamattoman huomion osakseen. Tähän liittyy miellyttävä kosketusaistimus, joka lähes poikkeuksetta luo läheisen ja luottamuksellisen hoitosuhteen potilaan ja hoitajan välille. Potilas rohkaistuu usein kertomaan huolistaan ja ongelmistaan, millä jo sinänsä saattaa olla psyykkisesti rentouttava vaikutus. Hieronnan aikana potilas saattaa kertoa myös sairautensa taustasta asioita, joita hän on pitänyt liian vähäpätöisinä kerrottavaksi lääkärille, mutta joilla voi olla merkitystä sairauden määrittelyn ja etenkin hoidon kannalta.

Endorfiinien ja serotoniinien vapautuminen vaikuttavat hyvin mielialaan.